Το δικηγορικό γραφείο Δημητρίου Στάθη προσφέρει

απόλυτα εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες τόσο σε συμβουλευτικό όσο και

σε δικαστηριακό επίπεδο στα παρακάτω αντικείμενα δικαίου:

 

 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

- Γενικές αρχές αστικού δικαίου: (όνομα φυσικού προσώπου, κατοικία, ικανότητα δικαίου του κυοφορούμενου, αφάνεια, προστασία της προσωπικότητας, νομικά πρόσωπα, κύρος δικαιοπραξιών, δικαιοπρακτική ικανότητα, αγωγές ακύρωσης λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής κ.λ.π.)

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

- Σύσταση – τροποποίηση – λύση – μετατροπή εταιριών
- Αξιόγραφα
- Τραπεζικά δάνεια

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

- Θέματα Κτηματογράφησης
- Διορθώσεις κτηματολογίου ανακριβών εγγραφών σε όλα τα επίπεδα.
- Αγωγές αναγνωριστικές – διεκδικητικές ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών

ΤΡΟΧΑΙΑ

- αγωγές υλικών ζημιών αυτοκινήτων – βλαβών φυσικών προσώπων κατά ιδιωτών, ασφαλιστικών εταιριών – επικουρικού κεφαλαίου
- αγωγές αποζημίωσης ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

- Υπηρεσίες μελέτης δικογραφίας.
- Υπεράσπιση-παράσταση στο ακροατήριο για όλα τα αδικήματα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

- Συνδρομή στην Επιθεώρηση Εργασίας
- Αγωγές για δεδουλευμένους μισθούς,

Δικηγορικό γραφείο Δημήτριος Στάθης

Χαριλάου Τρικούπη 14

46100, Ηγουμενίτσα