Επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα-επιχειρηματικότητα-καινοτομία

Οι Νομικές μου Υπηρεσίες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών για την νομική ενημέρωση σας.

Είμαι αφοσιωμένος στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε όλους τους πελάτες μου, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες με ταχύτητα, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, είτε αφορούν φυσικά πρόσωπα, είτε συλλογικά όργανα και επιχειρήσεις

Τομείς εξειδίκευσης

Νομικές υπηρεσίες

a

ΑΣΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

Το Αστικό Δίκαιο ρυθμίζει όλες τις ιδιωτικές σχέσεις και συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα μέσα σε ένα κράτος.

a

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

Στο Οικογενειακό Δίκαιο ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ των συζύγων, και οι σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων.

a

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

Κληρονομικό Δίκαιο είναι οι κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν την περιουσία του ανθρώπου μετά το θάνατό του.

a

ΔΗΜΟΣΙΟ
ΔΙΚΑΙΟ

Το Δημόσιο Δίκαιο ασχολείται με τις σχέσεις των πολιτών (φυσικών και νομικών προσώπων) με το κράτος.

a

ΠΟΙΝΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

Το Ποινικό Δίκαιο αφορά το νομικό πλαίσιο για το χειρισμό όλων των ποινικών αδικημάτων (πλημμελήματα, κακουργήματα).

a

ΤΡΟΧΑΙΑ
Κ.Ο.Κ.

Το Δίκαιο που αφορά χρηματική ικανοποίηση ή αποζημιώσεις επί τροχαίου αυτοκινηστικού ατυχήματος ή άλλων παραβάσεων ΚΟΚ.

a

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΚΙΝΗΤΑ

Το δίκαιο των ακινήτων αφορά περιπτώσεις όπως αγοραπωλησίες, αστικές – εμπορικές μισθώσεις, η εφαρμογή του Κτηματολογίου κ.λπ.

a

Τραπεζικό
Δίκαιο

Το Τραπεζικό Δίκαιο ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ δανειοδότη και δανειολήπτη, και κάθε πράξη οικονομική σύμβαση με τη μεσολάβηση τράπεζας.